aktual2

Zawieszenie działalności, a VAT

Utworzono: 22 luty 2017

W związku ze zmianami w ustawie o VAT od 01.01.2017r osoba zawieszająca działalność gospodarczą na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zostanie automatycznie wykreślona z rejesrtu VAT.vatwykreslenie

treść ustawy:

"9a. Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który:

1) zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub

2) będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały lub "

 

Czytaj więcej: Zawieszenie działalności, a VAT

Zmiany od 01.01.2017 VAT(UE)

Utworzono: 16 luty 2017
Przypominamy, ,że od 01 stycznia 2017 roku każdy przedsiębiorca dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych dostarczy do urzędu VAT-UE za okresy miesięczne. vatue

Po nowelizacji ustawy o VAT, ustawodawca nie przewidział możliwości dostarczania deklaracji za okresy kwartalne.

Ponadto każda osoba prowadząca firmę i objęta obowiązkiem dostarczania informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT(UE), jest zobowiązana to robić wyłącznie w formie elektronicznej.
 
Termin wysłania deklaracji za styczeń 2017r upływa 27.02.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czytaj więcej: Zmiany od 01.01.2017 VAT(UE)

20.02.2017 mija termin wyboru sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Utworzono: 13 luty 2017

ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY W FORMIE UPROSZCZONEJ:kalendarz20luty2017

Jak skorzystać z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej, może skorzystać podatnik, osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik chcąc skorzystać z opłacania zaliczek w formie uproszczonej, musi dostarczyć do Urzędu Skarbowego informację o wyborze tej formy wpłacania zaliczek.

W przypadku metody uproszczonej jest na to czas do 20 Lutego br. Ponadto, podatnicy którzy wybrali uproszczoną formę opłacania zaliczek są zobowiązani stosować tę formę opłacania przez cały rok podatkowy, a po zakończeniu roku podatkowego muszą dokonać rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-36L), składając go w urzędzie skarbowym w terminie do dnia 30.04.2018

Kto może korzystać z zaliczek uproszczonych?

Przedsiębiorcy, rozliczający się zarówno skalą podatkową, jak i podatkiem liniowym. Zaliczki opłacane są za okresy miesięczne. Przepisy zabraniają opłacania ich w okresach kwartalnych.

Ważne !

Podatnicy po raz pierwszy rozpoczynający w danym roku podatkowym działalność gospodarczą nie mają możliwość wyboru zaliczek uproszczonych. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w poprzednim roku podatkowym.

Czytaj więcej: 20.02.2017 mija termin wyboru sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

TERMINY 31.01.2017r

Utworzono: 30 styczeń 2017

SZER2

OSOBY FIZYCZNE

31.01.2017

  • PIT-16A (karta)
  • PIT-19A (duchowni)
  • PIT-28 (ryczałt)
  • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2016 r. do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)

 

 Należy zwrócić uwagę na fakt, że dokumenty w formie papierowej mogą składać przedsiębiorcy zatrudniający do 5 pracowników.

Płatnik PIT – terminy na dostarczenie do Urzędu Skarbowego deklaracji i informacji PIT

Płatnik PIT

PIT-11

PIT-4R

PIT-8AR

PIT-8C

PIT-40

IFT-1/IFT-1R

Wysyłka elektroniczna

28 lutego
2017 r.

31 stycznia
2017 r.

31 stycznia
2017 r.

28 lutego
2017 r.

28 lutego
2017 r.

28 lutego
2017 r.

Wysyłka papierowa

31 stycznia
2017 r.

31 stycznia
2017 r.

31 stycznia
2017 r.

31 stycznia
2017 r.

31 stycznia
2017 r.

31 stycznia
2017 r.

źródło:pit.pl

Czytaj więcej: TERMINY 31.01.2017r

31 Stycznia br. mija termin złożenia deklaracji ZUS IWA

Utworzono: 27 styczeń 2017

kalendarz

Przypominamy, że 31 stycznia 2017 r. upływa termin składania Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA za rok 2016.

Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA, zwaną dalej informacją ZUS IWA, za dany rok kalendarzowy zobowiązani są przekazywać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
  • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego
    co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Czytaj więcej: 31 Stycznia br. mija termin złożenia deklaracji ZUS IWA