aktual2

Zmiany od 01.01.2017 VAT(UE)

Utworzono: 16 luty 2017
Przypominamy, ,że od 01 stycznia 2017 roku każdy przedsiębiorca dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych dostarczy do urzędu VAT-UE za okresy miesięczne. vatue

Po nowelizacji ustawy o VAT, ustawodawca nie przewidział możliwości dostarczania deklaracji za okresy kwartalne.

Ponadto każda osoba prowadząca firmę i objęta obowiązkiem dostarczania informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT(UE), jest zobowiązana to robić wyłącznie w formie elektronicznej.
 
Termin wysłania deklaracji za styczeń 2017r upływa 27.02.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ________________

Anna Bielawska 

Certyfikat Ministra Finansów NR 65161/14