Zakres usług świadczonych pzez biuro księgowe :

Księgi rachunkowe oraz sprawozdawczość finansowa:

 •  prowadzenie ksiąg rachunkowych,,
 •  sporządzanie sprawozdań finansowych,
 •  raportowanie dla potrzeb zarządzania jednostką,
 •  sprawozdawczość zewnętrzna dla urzędów i banków,
 •  nadzór księgowy i bieżące doradztwo księgowe,
 •  wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych . 

 

Prowadzenie ksiąg podatkowych:

 •  karta podatkowa,
 •  ryczałtod przychodów ewidencjonowanych,
 •  księga przychodów i rozchodów.

 

Administrowanie kadrami i płacami:

Administrowanie kadrami:

 • prowadzenie (wyprowadzenie) dokumentacji personalnej zgodnie z prawem pracy i potrzebami jednostki
 • ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich,
 • monitoring obowiązków pracodawcy wynikających z prawa pracy,
 • przygotowywanie uzgodnionej formy umów o pracę,
 • przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników.

Administrowanie płacami:

 • sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującym w jednostce regulaminem wynagradzania,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych, 
 • rozliczanie w zakresie: PIT, ZUS, PFRON,

 

Rachunkowość zarządcza i controlling:

 • podział przedsiębiorstwa na ośrodki odpowiedzialności ze wskazaniem właściwych miar oceny dokonań,
 • budowa wieloblokowego i wielostopniowego rachunku kosztów zmiennych w celu oceny rentowności produktów, grup produktów, kanałów dystrybucji,
 • analiza progu rentowności i dźwigni operacyjnej,
 • projektowanie rachunku kosztów docelowych,
 • badanie rentowności kierunków sprzedaży.

 

Pozostałe usługi finansowo-księgowe:

 •   sporządzanie analiz ekonomicznych, wniosków kredytowych i biznes planów,
 •   określenie i wypełnianie  obowiązków dotyczących sprawozdawczości statystycznej,
 •   organizacja księgowości (polityka rachunkowości, instrukcje np. obiegu dokumentów, kasowa, magazynowa),
 •   pomoc w przygotowywaniu faktur sprzedaży i faktur wewnętrznych,
 •   rejestracja podatników w urzędach i aktualizacja danych,
 •   rozliczenia roczne klientów indywidualnych.

 

 

 

 

Program do faktur

 jjjj

 Darmowy program do wystawiania faktur

iFaktury24 v6

 

Kontakt

callcent

ul. Targowa 14A

19-400 Olecko

tel: 534 696 506

godziny otwarcia

 

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 16:00

Sobota

Telefonicznie

IKSIĘGOWOŚĆ


 

Biuro polecane przez iKsiegowosc24