Oferujemy outsourcing usług kadrowych, zarówno małych, średnich i dużych  firm.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw o różnym zakresie i profilu działania. Każdą ofertę dostosowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.


 

Outsourcing usług kadrowych obejmuje :

 • Naliczanie pensji pracowników
 • Odprowadzaniem podatków do właściwych Urzędów Skarbowych
 • Naliczaniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Przygotowywanie pakietu dokumentów dla nowo zatrudnionych osób
 • Zarządzanie aktami osobowymi pracowników
 • Zajmujemy się reprezentowaniem firmy Klienta przed instytucjami kontrolnymi

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam spełniać wszystkie potrzeby kadrowo-płacowe naszych Klientów. Odpowiednia logistyka i wykorzystanie w pracy nowoczesnych technologii w tym najlepszego oprogramowania dostępnego na rynku. Pozwala nam zapewnić Państwu obsługę najwyższej jakości w rozsądnej cenie.


 

Zdecyduj się na outsourcing usług kadrowo - płacowych, a zyszkasz:

 • Oddelegowanie odpowiedzialności za działania firmie zewnętrznej
 • Brak obowiązku śledzenia dokonywanych zmian w prawie
 • Zwiększenie terminowości i jakości raportowania rozliczeń kadrowo-płacowych
 • Polepszenie przepływu informacji firmy w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym
 • Ułatwienie otwarcia nowych oddziałów
 • Sprawną administrację płac i zatrudnienia
 • Zapewnienie poufności stosowanej w firmie polityki wynagradzania pracowników 

 

 Wynagrodzenia:

 • Sporządzanie list wynagrodzeń zasadniczych
 • Sporządzanie list wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych itp.
 • Obliczanie stawki wynagrodzenia na podstawie określonych rodzajów umów
 • Wyliczanie wynagrodzeń w czasie choroby, urlopu i innych nieobecności
 • Wyliczanie premii procentowej, nadgodzin i innych dodatkowych składników wynagrodzenia
 • Dokonywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników
 • Obliczanie podatku dochodowego od dokonanych wypłat
 • Sporządzanie umów zleceń i rachunków do nich

 

Współpraca z Instytucjami i Administracja:

 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS
 • Przygotowywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-8B, IFT-1)
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań GUS dotyczących danych kadrowo-płacowych
 • Sporządzanie innych zaświadczeń i deklaracji
 • Prowadzenie kartotek wynagradzania i zasiłkowych
 • Raportowanie wysokości wynagrodzeń , składek ZUS i należnych podatków
 • Archiwizowanie dokumentów
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika